24.03.2022

Komisja Europejska zakreśliła ramy pomocy publicznej dla przedsiębiorstw dotkniętych sytuacją w Ukrainie

Mariusz Purgał
Magdalena Wielgosz

23 marca 2022 r. Komisja Europejska w komunikacie numer C(2022) 1890 final, ogłosiła tymczasowe ramy kryzysowe pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom, którzy ponieśli straty w związku z wojną w Ukrainie. Chodzi tutaj nie tylko o straty będące bezpośrednio związane z rosyjską inwazją, takie jak zakłócenie łańcuchów dostaw produktów, które w normalnych okolicznościach byłyby sprowadzane z Ukrainy, ale też straty związane z sankcjami nałożonymi przez UE i USA na Rosję oraz związaną z nimi konieczność zakończenia lub ograniczenia współpracy z rosyjskimi partnerami biznesowymi.

Komisja Europejska dostrzega również związek między inwazją na Ukrainę a wzrostem cen energii elektrycznej. Dlatego też przewiduje ramy wsparcia dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli z powodu wskazanych wyżej okoliczności. Z tego powodu, w ocenie Komisji, zachodzi potrzeba podjęcia zorganizowanych działań pomocowych dla przedsiębiorstw.

 

Zgodnie z treścią komunikatu, Komisja przewiduje trzy rodzaje wsparcia:

 • bezpośrednia pomoc finansowa. Przyznanie jej dotyczy kwoty 35.000 euro dla jednego przedsiębiorstwa działającego w obszarze rolnictwa lub akwakultury. Alternatywę stanowi też 400.000 euro dla jednego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w innych obszarach;
 • wsparcie płynnościowe dla przedsiębiorców. Państwa członkowskie powinny gwarantować przedsiębiorcom dotkniętym skutkami wojny dostęp do kredytów i pożyczek udzielanych przez banki;
 • rekompensata wzrostu cen energii.

W przypadku niektórych przedsiębiorców pułap 400.000 euro pomocy publicznej może zostać przekroczony. Przykładowo przedsiębiorcy z sektorów energochłonnych mogą otrzymać aż 25.000.000 euro. Z kolei przedsiębiorcy prowadzący działalność przemysłową wymienioną w załączniku do komunikatu (np. metalurgia, produkcja szkła, plastiku i niektórych tkanin) – nawet 50.000.000 euro.

Pomoc dla przedsiębiorców powinna zostać udzielona najpóźniej 31 grudnia 2022 r. Oprócz tego szczegółowe zasady i formy udzielania pomocy znajdą się w aktach wydawanych przez państwa członkowskie.

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Mariusz Purgał
Mariusz Purgał
Magdalena Wielgosz

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest
  KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Warszawa

  ul. Piękna 15 lok. 34,

  00-549 Warszawa,

  +48 12 3957161

  kontakt@kwkr.pl

  Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

  Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

  czytaj więcej

  Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

   

  Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

  By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

  read more

  The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.