04.04.2022

[AKTUALIACJA] Regulacje Specustawy dotyczące obywateli Ukrainy przybyłych z innych państw

Łukasz Wieczorek
Piotr Grochowski

Specustawa to względnie nowy projekt powstały w reakcji na masowe przybycie uchodźców z Ukrainy. Celem projektu jest ułatwienie obywatelom Ukrainy pobytu w Polsce w reakcji na konflikt zbrojny na terytorium naszych sąsiadów.

Nasza Kancelaria od samego początku tworzenia się Specustawy obserwowała, jakie zmiany formalne wynikają z projektu i jakie zmiany zachodzą po wprowadzeniu poprawek. Już wcześniej zauważyliśmy, że dużą luką w Specustawie jest brak odpowiednich regulacji dla obywateli Ukrainy przybyłych do Polski z innych kierunków (niebezpośrednio z Ukrainy), a także dla obywateli innych państw przebywających na terenie Ukrainy w momencie rozpoczęcia przez Rosję konfliktu zbrojnego.

Zgodnie z naszymi przewidywaniami sytuacja tych Ukraińców, którzy przyjechali do Polski z innego niż Ukraina państwa po rozpoczęciu wojny (tj. nie wcześniej, niż 24 lutego 2022 r.), w ostatnim czasie uległa zmianie. Dotychczas osoby, które wjechały do Polski nie bezpośrednio z Ukrainy, a na przykład przekroczyły granicę Unii Europejskiej w Słowacji albo Rumunii, objęte były jedynie ochroną tymczasową, jaką przewidują przepisy UE.

Obecnie ochrona i wszystkie dodatkowe ułatwienia, jakie przewiduje Specustawa, rozciągają się także na tych obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski z innego kraju.

 

Zmian jednak nie dokonano w przypadku obywateli z innych państw. Być może wkrótce regulacje dotkną i tego rodzaju przypadki. Zapraszamy do obserwowania na bieżąco naszej strony, ponieważ prawdopodobnie ta regulacja nie jest ostatnią.

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

 


[ОБНОВЛЕННЯ] Урегулювання Спецзакону щодо громадян України, які прибули з інших держав

Спецзакон – це досить новий проект, який ухвалили як реакцію на масову іміграцію біженців з України. Проект полегшає громадянам України умови, на яких вони перебувають в Польщі із-за збройного конфлікту на території наших сусідів.

Наша юридична компанія від початку роботи над Спецзаконом стежала над змінами, які передбачає законопроект та які зміни були ухвалені пізніше. Ми вже раніше завважили, що в Спецзаконі не врегулювано відповідних статтей щодо громадян України, які прибули до Польщі з інших напрямків (не безпосередньо з України) та громадян інших держав, які законно перебували у Україні до початку війни Росії проти України.

Згідно нашим передбачанням, ситуація цих Українців, які прибули до Польщі з іншої чим Україна держави після початку війни (тобто не раніше, чим 24 лютого 2022 р.), останнім часом змінилася. Досі, люди, які в’їхали до Полщьщі не безпосередньо з України, а наприклад перетнули кордон ЄС в Словаччині або Руминії, були лише під так званим Тимчасовим захистом, який надають правила ЄС.

Тепер, завдяки змінам до Спецзакону, які останнім часом увійшли в силу в Польщі, захист та всі додаткові полегшення, які передбачає Спецзакон, розтягається також на тих громадян України, які приїхали до Польщі через інші держави.

 

міни, однако, не доторкаються громадян інших держав. Мабуть, через деякий час, будуть врегулювані й такі ситуації. Запрошуємо регулярно переглядати нашу сторінку, оскільки ці зміни щодо Спецзакону не є останнімі.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest
  KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Warszawa

  ul. Piękna 15 lok. 34,

  00-549 Warszawa,

  +48 12 3957161

  kontakt@kwkr.pl

  Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

  Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

  czytaj więcej

  Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

   

  Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

  By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

  read more

  The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.