Zalegalizuj pobyt Twojego pracownika

Wśród usług realizowanych przez naszą firmę znajdują się m.in. założenie firmy zagranicą oraz rejestracja firmy w Polsce. Aby te przedsięwzięcia przyniosły oczekiwany efekt, niejednokrotnie niezbędna jest relokacja pracowników. Nasz renomowany prawnik imigracyjny udziela wsparcia podmiotom gospodarczym z Warszawy i Krakowa w sprawach związanych z legalizacją pracy i pobytu personelu. Doradztwo obejmuje zarówno kwestię relokacji kadry pracowniczej do przedsiębiorstw w Polsce, jak i przeniesienie personelu za granicę do innych krajów UE oraz USA.

Pomoc prawna w relokacji

Oferujemy wsparcie w procesie relokacji pracowników do pracy w innych krajach UE oraz USA. Konsultujemy lokalne procedury i wymogi na tle prawa imigracyjnego i prawa pracy, pomagamy w doborze optymalnej formy wiz pracowniczych do pracy w USA (E1, H1B, B1 in lieu of H1B, blanket visa), a także wspieramy w przygotowywaniu niezbędnych dokumentów i wniosków wizowych. Wysokim kompetencjom specjalistów z naszej kancelarii dowodzi fakt, że prowadzą oni szkolenia i wykłady oraz publikują w prasie artykuły z zakresu problematyki relokacji i prawa imigracyjnego.

W obszarze działań kancelarii oprócz kwestii transferu pracowników znajdują się m.in. transakcjemiędzynarodowe oraz umowy międzynarodowe. Zapraszamy do kontaktu.

Szybkie uzyskiwanie zezwoleń na pobyt w Polsce

Nasz prawnik imigracyjny fachowo wspiera klientów w uzyskiwaniu zezwoleń na pobyt w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. Jego pomoc towarzyszy zarówno uzyskiwaniu lub transferowi zezwoleń na pobyt i pracę (zezwoleń jednolitych), jak i uzyskiwaniu bądź transferowi zezwoleń na wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. blue card). W ramach usług dokonuje on również rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest
  KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Warszawa

  ul. Piękna 15 lok. 34,

  00-549 Warszawa,

  +48 12 3957161

  kontakt@kwkr.pl

  Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

  Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

  czytaj więcej

  Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

   

  Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

  By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

  read more

  The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.